top of page

מה שאת רואה - זה לא מה שאני רואה
מה שאת חווה מול דבר מסוים

זה לא מה שאני חווה מול דבר מסוים


לכל אחד ולכל אחת מאיתנו יש הגדרות שונות למילים זהות.


עבורי חופש משמע שיש לי את העצמאות ואת המסוּגלות להיות מי שאני בכל רגע נתון בזמן שאני מודעת לגבולות שקיימים בתוכי ובסביבה ובוחרת לנוע בתוכן או מחוצה להן.

עבור אנשים אחרים חופש משמע ביטחון כלכלי.


כל אחד והגדרתו.


כשאני ניגשת לדבר עם מישהו או מישהי

על נושא מסוים

קודם כל אני בודקת איתןם מהי ההגדרה שלהןם לנושא הזה

כדי ליישר קו

כדי לראות אם ההגדרות שלנו תואמות או דומות.


במידה וההגדרות שלנו שונות

אני מזמנת אליי סקרנות

רצון לאסוף עוד פרטים ומידע על הראייה שלה על הדבר הזה שאנחנו רואות בצורה שונה


לרוב אנחנו נכנסות למקום של ״צודק״ / ״טועה״

מה נכון ומה לא מכון

וזה מקום מאוד מסוכן שאנחנו נכנסות אליו

מקום של נפרדות

של שיפוטיות

של השוואתיות


כי אם את רואה את הדברים בצורה שונה ממני

זה כנראה אומר עלי משהו

״לטובה״ או ״לרעה״

כי אנחנו בסוג של תחרות - של מי נקודת המבט יותר נכונה? יותר חכמה? יותר מקובלת בנורמה?

אז כשאנחנו מתווכחות יכולות להיות 2 תוצאות לתחושה שלי מול זה

או שאני פחות (חכמה, טובה, מוצלחת, רצויה, אותנטית, יודעת)

או שאני יותר (חכמה, טובה, יודעת, מוצלחת, אהובה)


למה יש לנו את הרצון הזה להיות צודקות?

למה יש לנו את *הצורך* הזה להיות צודקות?


להרגיש שאני בעלת ערך?

להרגיש שיש לי מקום?

להרגיש שאני חשובה? משמעותית? רצויה? אהובה?


לרוב, זה יושב על אותו פצע


ניראוּת


אם נוכל לרגע אחד - בכל ויכוח שיש לנו, או אי הסכמה

להגיע עם הבנה שיכול להיות שיש יותר מאמת אחת פה במרחב

(הרי אמת זה דבר סובייקטיבי כשזה מגיע לחוויה אישית - כל אחת מאיתנו חווה את המציאות שונה)

ומשם להיות בתקשורת שמנסה באמת בסקרנות להבין את נקודת המבט השני

לשאול שאלות ממקום שרוצה להבין

לא ממקום שרוצה להתריס, או להוכיח, או לשפוט

אלא באמת מתוך סקרנות בריאה

ככה נוכל לנהל שיחה שהיא הרבה יותר מקרבת

הרבה יותר מאחדת

שתביא להבנה יותר עמוקה

ולשלום

במקום

נפרדות / שיפוטיות / שנאה / דיכוי / התרסה

_____


צילמה @hila_chen_ ברגישות, אהבה, רוך ונועם אינסופי

148 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page